Letecká vojenská nemocnica

Zmena riaditeľa

Minister Ivan Uhliarik 2. novembra 2010 vymenoval MUDr. Vladimíra Šafčáka, MPH., do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Leteckej vojenskej nemocnice, a. s., v Košiciach. Na poste vystriedal MUDr. Ľubomíra Hudáka. Minister zdravotníctva očakáva, že Letecká vojenská nemocnica, a. s., obnoví lôžkovú časť a pacientom bude poskytovať kvalitné služby s dôrazom aj na geriatriu. „Chceme vrátiť naspäť to dobré, čo bolo,“ uviedol minister, podľa ktorého zrušenie lôžkovej časti pred dvoma rokmi bolo neuváženým krokom. Model, ako by mala nemocnica fingovať a aké tam budú oddelenia, sa ešte len tvorí a do konca roka ho má nový riaditeľ predložiť ministerstvu. Neurológ MUDr. V. Šafčák už bol riaditeľom LVN od roku 2004 do roku 2006, keď sa nemocnica transformovala na akciovú spoločnosť.

(r)

Zdroj: Zdravotnícke noviny č. 40/2010, str. 2 (11.11.2010)